Titus Kemeri: Dünyanın 7 Harikası Roma’daki Titus Kemeri

Kültür Sanat
arch of titus at dusk

Titus Kemeri, Romalı general Titus Flavius Vespasianus’un MS 71 yılında Yahudi isyanına karşı kazandığı zaferin anısına, ölümünden sonra İmparator olan kardeşi Domitian tarafından yaptırılmıştır.

Kemer, Roma İmparatoru Titus’un büyük zafer alayını tasvir eden muhteşem yapılarla süslüdür. Bu etkileyici görüntünün merkezinde, Titus’un dört atlı quadriga’sını sürerken betimleyen bir mermer kabartma bulunmaktadır. Quadriga, savaşın sembolü olan zaferi temsil eden güçlü bir imajdır. Titus, bir zafer tanrısı gibi gösterilirken, etrafındaki figürler de zaferin kutlamasıyla doludur.

Kemerin diğer kabartmasında ise Zafer figürü ve lictorlar yer almaktadır. Zafer, kanatlarıyla süzülen bir melek gibi tasvir edilirken, lictorlar da önünde durarak gücünü ve otoritesini simgelerler. Bu kabartmalar, Titus’un büyük zaferini kutlayarak ona ve Roma İmparatorluğu’na olan bağlılığını göstermektedir.

Bu muhteşem kabartmalarıyla süslenen kemer, ziyaretçilerine antik Roma İmparatorluğu’nun ihtişamını ve gücünü hatırlatır. Tarihe tanıklık etmek ve bu etkileyici yapıyı keşfetmek için Kemer’i ziyaret etmek kesinlikle unutulmaz bir deneyim olacaktır. Ayrıca Titus Kemeri Dünyanın 7 Harikası listesinde yer almaktadır.

Titus Kemeri Tarihi

Titus Kemeri - nativity painting of people inside a dome
Photo by Pixabay on a href="https://www.pexels.com/photo/nativity-painting-of-people-inside-a-dome-159862/" rel="nofollow">Pexels.com/a>

Titus Kemeri, Roma imparatorluk tarihinin önemli bir bölümünü, Titus’un Vespasian’ın oğlu ve halefi olarak tahta çıkışını hatırlatır. Geçidi çevreleyen iki panelli kabartmalar önemli zafer olaylarını betimler; örneğin bir tanesinde Kudüs’ten getirilen Menora, kutsal trompetler ve orijinalinde sarı aşı boyalı olan gösteri ekmeği masaları gibi hazineler gösterilir.

Titus kuzeydeki kabartmada dört atlı bir arabaya (quadriga) biner ve etrafı kendisini eşit olarak kabul etmiş gibi görünen ilahi varlıklarla çevrilidir; bu hem halk nezdindeki imajını hem de tanrılaştırılmış baba ve kardeş arasındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olur – Yahudi halkının koruyucuları olarak rollerini onurlandırırken onların popülaritesinden yararlanmak isteyen bir imparatorluk gençliğinin akıllıca bir iktidar hamlesidir.

Titus Kemeri Tasarımı

Titus kemeri - brown concrete arch under blue sky
titus kemeri – Photo by FRFOTO on a href="https://www.pexels.com/photo/brown-concrete-arch-under-blue-sky-7460599/">Pexels.com/a>

Titus’un mezar kemeri Senato ve Roma halkı tarafından onaylandığında, serbest duran kemerler Roma anıt tasarımının ayrılmaz bileşenleri haline gelmişti. Kemerler ağırlığı daha verimli bir şekilde dağıtırken, izleyicileri sergilenen kabartma heykellerle etkileşime girmeye zorlayan bir geçiş yolu sağlıyordu.

McFayden, bu kemerdeki heykellerin ana temasının apotheosis olduğunu ve Titus’u cennete doğru ilerleyen ilahi bir tanrı benzeri varlık olarak tasvir ettiğini öne sürmektedir. Bu öneri, Titus’un bir yazıtta “divus” olarak tanımlanmasıyla da desteklenmektedir – zira Roma imparatorları tipik olarak ancak öldükten sonra tanrılaştırılırdı.

Yan panellerde Titus’un Kudüs’ü ele geçirmesi ve tapınaktan yağmaladığı ganimetler de dahil olmak üzere bu tanrılaştırma ile ilgili olaylar gösterilmektedir. Bir panelde Titus’un MS 71 yılındaki zafer alayı, Tapınak ganimetlerinden (yedi kollu menora dahil) ganimet taşıyan katılımcılarla birlikte tasvir edilmiştir. Bir diğerinde Titus dört atlı arabasına binerken, Zafer tarafından taçlandırılırken ve Tanrıça Roma elinde Titus’un atlarından birinin dizginlerini tutarken gösterilmiştir.

Titus Kemeri Neyden Yapıldı

Titus Kemeri esas olarak beyaz mermerden inşa edilmiştir. En etkileyici özelliği, bir kartal tarafından havada taşınırken cennete doğru yükselen tanrılaştırılmış bir Titus’u tasvir eden tonozlu bir bölümdür – bu görüntü, eski inanca göre, eve dönüşünde ruhunu bir kartalın cennete taşıdığı devlet cenazesini anımsatmaktadır.

Tonozunu süsleyen iki panelli kabartmalar bu kemerin tek geçiş yolunu çerçeveler ve Kudüs’ün düşüşünün ardından önemli zafer sahnelerini gösterir – örneğin bir panelde, o dönemde önemli Yahudi nesneleri olan Menorahlar da dahil olmak üzere Tapınak’tan alınan ganimetlerin geçit töreni tasvir edilmiştir.

Titus’un kabartmaları yalnızca Kudüs’ü ele geçirip yıkmasını anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun tanrılığa yükselişini de kutluyordu. Kemerin üzerindeki bir yazıta göre: “SENATO VE ROMA HALKI BU KEMERI TANRISALLAŞTIRILMIŞ VESPASIANUS’UN OĞLU TITUS VESPASIANUS AUGUSTUS’A ADADI.” 2012 yılında gerçekleştirilen bir dijital restorasyon projesi sırasında bir kabartmada sarı aşı boyası kalıntıları keşfedilmiştir, bu da orijinalinde canlı tonlara sahip olabileceklerini düşündürmektedir.

Titus Kemeri’nin Önemi

Kemerin ana sembolü Titus’un dev bir kartal tarafından havada taşınmasıdır, bu onun tanrılığa yükselişini temsil eder ve aynı zamanda imparatorluk cenazelerinde ruhların cenaze ateşlerinden doğrudan cennete yükselişini sembolize etmek için kullanılır.

Tek bir geçidin her iki yanında Titus’un MS 71’de Kudüs’te kazandığı zaferden sahneleri betimleyen iki panelli kabartmalar yer alır; bunlar arasında yedi dallı menora (kandil), ekmek dağıtım masası ve gümüş trompetler gibi Kudüs’ün yıkımından elde edilen ganimetler sergilenmektedir. Bunlar, başlıkları Kompozit tarz mimarinin ilk örneklerinden bazılarını temsil eden yivli sütunlarla çerçevelenmiştir.

Titus dört atlı arabasını iki alegorik figürün -Zafer ve Roma- yanında sürer ve kanatlı bir defne ile taçlandırılır; insan ve ilahi figürlerin tek bir kabartma parçada birleştirildiği ilk zamanlardan biridir. Orijinalinde altın kahverengine boyanmış olan bu parçalar, 19. yüzyıl Avrupa’sında yeniden inşa edilmek üzere traverten taşı kullanılarak restore edilmiştir.

Puan Verin!

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi:
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept