Etiket: liberal ekonomi

  • Liberal Ekonomi

    Liberal Ekonomi

    Liberal ekonomi, bir ülkenin ekonomisini serbest piyasa koşulları içinde çalışan bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu sistemde, üretim, tüketim, ticaret ve sermaye hareketleri tamamen özgür olup, devletin müdahaleleri minimal düzeydedir. Bu yapı, piyasaların doğal mekanizmalarına güvenerek, en iyi sonuçların ortaya çıkmasını hedefler. Liberal ekonomi, bir ülkenin ekonomik politikalarını belirlerken, serbest piyasa koşullarının ön planda tutulmasını öngören […]