Etiket: büyük ölçek piyasa

  • Küresel Ekonomi

    Küresel Ekonomi

    Küresel ekonomi, dünya ülkelerinin birbirleriyle ticaret yapmaları ve mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı sonucu ortaya çıkan ekonomik sistemdir. Küresel ekonomi, ülkeler arasındaki ticareti ve yatırımları kolaylaştırarak, dünya ülkelerinin ekonomik büyümesini ve refahını artırmayı amaçlar. Bu sistem, ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmalarının yapılmasını ve uluslararası ticaretin önünün açılmasını gerektirir. Küresel ekonomi, dünya ülkelerinin birbirlerine bağımlı hale […]