Ekonomik Göstergeler Nelerdir?

Ekonomik göstergeler, bir ülkenin ekonomik durumunu ortaya koyan verilerdir. Örneğin, enflasyon oranı, büyüme oranı, istihdam oranı, işsizlik oranı ve ticaret dengesi gibi veriler ekonomik göstergelerdir. Bu veriler, bir ülkenin genel ekonomik durumunu yansıtır ve ekonomik politikaların belirlenmesinde yardımcı olur.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), bir ülkenin ekonomisinde bir yıl boyunca gerçekleşen tüm mal ve hizmetlerin toplamıdır. Bu, ülkenin ekonomik büyüme hızını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. GSYİH, bir ülkenin mal ve hizmetlerinin tümünü kapsar, ancak ihracat ve ithalat dışında tutulur. Bu sayede, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştiği anlaşılır.

Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), bir ülkede tüketicilerin aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimini ölçen bir göstergedir. TÜFE, tüketicilerin harcadıkları para miktarının değişimini gösterir ve bu da enflasyonu ölçmek için kullanılır. TÜFE, belirli bir dönem için tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarının ortalamasını alarak hesaplanır. Genellikle bir yılın bir önceki yılına göre yüzde olarak ifade edilir ve bu da enflasyon oranını gösterir.

Tüketici Güven Endeksi

Tüketici güven endeksi, bir ülkede tüketicilerin ekonomik durum hakkındaki inançlarını ölçen bir göstergedir. Tüketici güven endeksi, tüketicilerin gelecekteki tüketici harcamaları hakkındaki beklentilerini yansıtır ve bu da ekonomik büyüme hakkındaki beklentileri gösterir. Tüketici güven endeksi, tüketicilerin gelecekteki iş bulma olasılıkları, mali durumları ve genel ekonomik durum hakkındaki inançlarını içeren anketlerle hesaplanır. Yüksek tüketici güven endeksi, gelecekteki ekonomik büyümenin olumlu olduğunu gösterir.

Puan Verin!

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: